Cała przyjemność po stronie kobiet
#Female Pleasure
Magiczne życie V
The Magic Life of V
Narcissister. Królowa performansu
Narcissister Organ Player
Normalny(-na)
Normal
Damy
Ladies
Instynkt (nie)macierzyński
[m]otherhood
Ewa nie chce spać
Searching Eva
Reformatorka islamu
The Reformist – a female imam
W zwierciadle Mai Deren
In the Mirror of Maya Deren
Sieci popołudnia
Meshes of the Afternoon
Rytuał w przetworzonym czasie
Ritual in Transfigured Time
Sztuka konsumpcyjna
Consumer Art
Zmiana. Mój problem jest problemem kobiety
Change. My Problem Is a Problem of a Woman
Damned If You Don't
Damned If You Don't
Covert Action
Covert Action
Prawdziwe? (Lecą żurawie)
Real? (The Cranes Are Flying)
Chcemy także róż
We Want Roses Too