Cała przyjemność po stronie kobiet
#Female Pleasure
Najlepszy przyjaciel człowieka
Buddy
Marek Edelman ...i była miłość w getcie
Marek Edelman ...and There Was Love in the Ghetto
Kraina miodu
Honeyland
Ostatnia góra
The Last Mountain
Boiska wolności
Freedom Fields
Stroiciel Himalajów
Piano to Zanskar
Na cztery wiatry
To the Four Winds
Pasterz
Sheep Hero
Transplantacja
A Transplant
Wyrok Hadwina
Hadwin's Judgement
Reformatorka islamu
The Reformist – a female imam
Ustrzelić mafię
Shooting the Mafia
To zmienia wszystko
This Changes Everything