Magiczne życie V
The Magic Life of V
Mała biała chmurka, która płakała
Little White Cloud That Cried
Marek Edelman ...i była miłość w getcie
Marek Edelman ...and There Was Love in the Ghetto
Matka Boska. Polaków portret własny
Mother of God. Self-portrait of the Poles
Mój nieznany żołnierz
My Unknown Soldier
My Generation
My Generation