Rabin - ostatni dzień
Rabin, the Last Day
Reformatorka islamu
The Reformist – a female imam
Rosyjska szkoła uwodzenia
School of Seduction
Rytuał w przetworzonym czasie
Ritual in Transfigured Time