Niezwykła propozycja
The Proposal
Kobro / Strzemiński. Opowieść fantastyczna
Kobro / Strzemiński. A Fantastic Tale
Spacer po wodzie
Walking On Water
Cud Małego Księcia
The Miracle of the Little Prince
Ferrante Fever. Gorączka czytania
Ferrante Fever
Eisenberger. Każdy może być artystą
Eisenberger – Art Must Be Beautiful, as the Frog Says To The Fly
The Last Poets: Przerażeni rewolucją
Scared of Revolution
Daleko w górach
Up the Mountain
Architektura nieskończoności
Architecture of Infinity