Spotkanie z reżyserem filmu „In Touch” Pawłem Ziemilskim


19 maja, niedziela | 18:00 | Kino Światowid

Spotkanie z reżyserem filmu „In Touch” Pawłem Ziemilskim

Partner: Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego

W języku polskim

Prowadzenie: dr hab. Mariusz Wojewoda

Partner: Institute of Philosophy, University of Silesia in Katowice

In Polish only

Stare Juchy to niewielka wieś na Mazurach. Od początku lat 80. XX blisko połowa mieszkańców opuściła swoje rodzinne strony i wyjechała na Islandię. Rodziny, przyjaźnie zostały podzielone na dwa kraje, dwie rzeczywistości. Choć ich życia toczą się teraz różnym tempem, a codzienność  wypełniają zupełnie inne problemy, tęsknota i pamięć nieustannie generują potrzebę częstego kontaktu.

Film „In Touch” Pawła Ziemilskiego jest niezwykłą pod względem formalnym opowieścią o tej społeczności rozpiętej między mazurską wsią a odległą o tysiące kilometrów wyspą; społecznością, której członkowie komunikują się niemal codziennie za pomocą współczesnych technologii. Film stawia pytania o współczesną komunikację, jej granice i potencjał nowych technologii w przekraczaniu barier przestrzennych i zbliżaniu nas do siebie. Jest też bardzo ciekawym eksperymentem formalnym, dzięki któremu sami bohaterowie filmu mogli jeszcze mocniej poczuć obecność swoich bliskich.

O filmie, jego bohaterach i zaskakującej koncepcji, nowych mediach i wciąż aktualnych tematach relacji międzyludzkich opowie reżyser filmu Paweł Ziemilski

Paweł Ziemilski - absolwent PWSFTviT w Łodzi oraz Szkoły Wajdy w Warszawie. Nominowany do nagród IDFA za dokumentalny film pt.„Rogalik” (2012), nagradzany również m.in. na: Festiwalu Zagreb Dox, Festiwalu Alcine (Nagroda Główna), festiwalach w Oberhausen, Pekinie, Bukareszcie, Krakowie i innych. Oprócz reżyserii, zajmuje się animacją społeczną – organizuje warsztaty dla tzw. „trudnej młodzieży”. 

Mariusz Wojewoda - kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskie, autor monografii: "Pluralizm aksjologiczy i jego implikacje we współczesnej filozofii religii", od strony badawczej zainteresowany akcjologią, etyką, neuroetyką i filozofią religii.