Rozmowa: Czy człowiek zniszczy życie na Ziemi? Czy możemy jeszcze uratować naszą planetę? po pokazie filmu „Antropocen: epoka człowieka”


środa, 22 maja | 20:00 | GCF, sala Warszawa

Rozmowa profesor Anny Filipowicz z profesor Ewą Bińczyk: Czy człowiek zniszczy życie na Ziemi? Czy możemy jeszcze uratować naszą planetę? po pokazie filmu „Antropocen: epoka człowieka”, reż. Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier i Edward Burtynsky

W języku polskim

Partner: WWF Polska

Porozmawiamy o epoce antropocenu, w której dominacja człowieka kształtuje Ziemię i pociąga za sobą nieodwracalne w skutkach zmiany środowiskowe. Postaramy się odpowiedzieć na pytania, czy mamy jeszcze czas na uratowanie życia na Ziemi takim, jakie znamy i jeśli tak, to w jaki sposób możemy tego dokonać. Poruszymy również kwestie wpływu naszych codziennych wyborów i działań, a także konieczności wywierania nacisku na władze publiczne oraz decydentów, aby wywiązywali się oni ze swoich obowiązków zapisanych w Konstytucji RP (art. 74) dotyczących dbania o ochronę środowiska.

dr hab. Ewa Bińczyk - autorka książki "Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu”, w której pisze, że debata na temat antropocenu ze względu na swoją wielowymiarowość i wyjątkowy potencjał filozoficzny ma szanse stać się jedną z najważniejszych dyskusji XXI stulecia. Kieruje Zakładem Filozofii Nauki w Instytucie Filozofii UMK. Zajmuje się współczesną filozofią nauki i techniki, studiami nad nauką i technologią, a także socjologią wiedzy naukowej. Obecnie realizuje grant badawczy Narodowego Centrum Nauki Retoryka środowiskowa i marazm antropocenu.

dr hab. Anna Filipowicz  – doktor habilitowana nauk humanistycznych, wykładowczyni w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej UG, antropolożka literatury. Obecnie zajmuje się badaniami nad polską poezją współczesną z perspektywy ekokrytycznej i postzależnościowej. Publikowała w licznych rozprawach monograficznych i czasopismach z dziedziny animal studies, studiów nad ciałem i cielesnością, studiów nad rzeczami. Autorka książek „Sztuka mięsa. Somatyczne oblicza poezji” oraz „(Prze)zwierzęcenia. Poetyckie drogi do postrantropocentryzmu”.