A to mój przyjaciel robot
Hi, A.I.
Anders, ja i jego 23 inne kobiety
Anders, Me and His 23 Other Women
Antropocen: epoka człowieka
Anthropocene: The Human Epoch
Architektura nieskończoności
Architecture of Infinity
Ave Satan?
Hail Satan?