Cała przyjemność po stronie kobiet
#Female Pleasure
Najlepszy przyjaciel człowieka
Buddy
Marek Edelman ...i była miłość w getcie
Marek Edelman ...and There Was Love in the Ghetto
Kraina miodu
Honeyland
Ostatnia góra
The Last Mountain
Ustrzelić mafię
Shooting the Mafia