Antropocen: epoka człowieka
Anthropocene: The Human Epoch