W zwierciadle Mai Deren
In the Mirror of Maya Deren
Sieci popołudnia
Meshes of the Afternoon
Rytuał w przetworzonym czasie
Ritual in Transfigured Time
America Is Not Ready For This
America Is Not Ready For This
Sztuka konsumpcyjna
Consumer Art
Zmiana. Mój problem jest problemem kobiety
Change. My Problem Is a Problem of a Woman
Płonące istoty
Flaming Creatures
Mała biała chmurka, która płakała
Little White Cloud That Cried
Obiecanki cacanki
Purfled Promises
Slap The Gondola!
Slap The Gondola!
Damned If You Don't
Damned If You Don't
Covert Action
Covert Action
Prawdziwe? (Lecą żurawie)
Real? (The Cranes Are Flying)
Chcemy także róż
We Want Roses Too
Ćwiczenia korekcyjne
Correction Exercises
Usta z magazynu
Magazine Mouth
Powidoki
Afterimages