STEFANIE SCHULTE STRATHAUS

Stefanie Schulte Strathaus przewodzi sekcji “Forum Expanded” na Berlinale. Tymczasowo prowadzi także sekcję “Forum” wraz z Mileną Gregor i Birgit Kohler. Urodziła się w 1969 r. we Frankfurcie. Studiowała filologię niemiecką, filozofię i teatr w Kolonii i Berlinie; na studiach zajmowała się również eksperymentalnymi projektami galeryjnymi i kinowymi. W 1991 zaczęła pracę w stowarzyszeniu „Freunde der Deutschen Kinemathek” [Przyjaciele Kinoteki Niemieckiej] i w 1994 została dyrektorką programową Arsenal. 10 lat później wraz z Mileną Gregor i Birgit Kohler stanęła na czele stowarzyszenia, w 2008 r. nadając mu nazwę „Arsenal – Instytut filmu i sztuk wideo”.

Schulte Strathaus była kuratorką wielu programów, retrospektyw i wystaw filmowych, m.in. “Wer sagt denn, dass Beton nicht brennt, hast Du's probiert? Film im West-Berlin der 80er Jahre” (z Florianem Wüstem, 2006) i “Live Film! Jack Smith! Five Flaming Days in a Rented World“ [Film na żywo! Jack Smith! Pięć ognistych dni w wynajętym świecie] (z Susannne Sachsse i Marcem Siegelem, 2009). W 2010 r. zapoczątkowała działający do dziś projekt  „Living Archive – Archive Work as a Contemporary Artistic and Curatorial Practice” [Żywe archiwum: praca archiwalna jako współczesna praktyka artystyczna i kuratorska]. Wspólnie z Bettiną Ellerkamp i Jörgiem Heitmannem założyła projekt „Film Feld Forschung” [Filmowe badania terenowe] w gmachu silent green Kulturquartier. Zasiada w radzie Instytutu im. Haruna Farockiego oraz NAAS (Sieć Arabskich Kin Alternatywnych).

Od 2001 r. jest członkinią komitetu selekcyjnego sekcji „Forum” na Berlinale. Wraz z Anselmem Franke założyła sekcję „Forum Expanded” w 2005. Latem 2018 została p/o kierowniczki sekcji „Forum” wraz ze współpracownicami z rady instytutu Arsenal.