Antropocen: epoka człowieka
Anthropocene: The Human Epoch
Czas lasów
The Time of Forests
Utopia na nowo
Utopia Revisited
Trucizna codziennego użytku
The Devil We Know
Kiedy owca staje się lwem
When Lambs Become Lions
Pasterz
Sheep Hero
Sojalizm
Soyalism
Ziemia
Earth