Cała przyjemność po stronie kobiet
#Female Pleasure
Niezwykła propozycja
The Proposal
Kobro / Strzemiński. Opowieść fantastyczna
Kobro / Strzemiński. A Fantastic Tale
Spacer po wodzie
Walking On Water
Harry Gruyaert. Fotograf
Harry Gruyaert. Photographer
Cud Małego Księcia
The Miracle of the Little Prince
My Generation
My Generation
Ferrante Fever. Gorączka czytania
Ferrante Fever
Eisenberger. Każdy może być artystą
Eisenberger – Art Must Be Beautiful, as the Frog Says To The Fly
Zanim ich usłyszałam, byłam normalna
I Used to Be Normal: A Boyband Fangirl Story
Daleko w górach
Up the Mountain
Krytyczka. Sztuka Pauline Kael
What She Said: The Art of Pauline Kael
PJ Harvey. A Dog Called Money
A Dog Called Money
Perły socrealizmu
Palace for The People
Stroiciel Himalajów
Piano to Zanskar
W zwierciadle Mai Deren
In the Mirror of Maya Deren
Sieci popołudnia
Meshes of the Afternoon
Rytuał w przetworzonym czasie
Ritual in Transfigured Time
America Is Not Ready For This
America Is Not Ready For This
Sztuka konsumpcyjna
Consumer Art
Zmiana. Mój problem jest problemem kobiety
Change. My Problem Is a Problem of a Woman
Mała biała chmurka, która płakała
Little White Cloud That Cried
Obiecanki cacanki
Purfled Promises
Slap The Gondola!
Slap The Gondola!
Usta z magazynu
Magazine Mouth