Cała przyjemność po stronie kobiet
#Female Pleasure
Najlepszy przyjaciel człowieka
Buddy
Marek Edelman ...i była miłość w getcie
Marek Edelman ...and There Was Love in the Ghetto
Kraina miodu
Honeyland
Ostatnia góra
The Last Mountain
Stroiciel Himalajów
Piano to Zanskar
Reformatorka islamu
The Reformist – a female imam
Ustrzelić mafię
Shooting the Mafia
To zmienia wszystko
This Changes Everything