Antropocen: epoka człowieka
Anthropocene: The Human Epoch
Czas lasów
The Time of Forests
Kiedy owca staje się lwem
When Lambs Become Lions