A to mój przyjaciel robot
Hi, A.I.
Antropocen: epoka człowieka
Anthropocene: The Human Epoch