Duch Bauhausu
Bauhaus Spirit
Niezwykła propozycja
The Proposal
Perły socrealizmu
Palace for The People
Architektura nieskończoności
Architecture of Infinity