Antropocen: epoka człowieka
Anthropocene: The Human Epoch
Czas lasów
The Time of Forests
Sojalizm
Soyalism