Spotkanie z pisarką Natalia Fiedorczuk-Cieślak: Czego pragną kobiety? po pokazie filmu „Cała przyjemność po stronie kobiet”


środa, 22 maja | 17:30 | GCF, sala Warszawa

Spotkanie z pisarką Natalia Fiedorczuk-Cieślak: Czego pragną kobiety? po pokazie filmu „Cała przyjemność po stronie kobiet”, reż. Barbara Miller

W języku polskim

Film o kobietach, które wypowiedziały posłuszeństwo patriarchatowi. Ale czego pragną dziś kobiety? Kim są? – to jedne z najczęściej dyskutowanych tematów we współczesnej kulturze. Jednak odpowiedź jest o tyle paradoksalna, że w zdecydowanej większości udzielają jej mężczyźni. Dlatego też wciąż istnieje przyzwolenie na kulturę gwałtu, podrzędność kobiet w strukturach władzy największych religii, przekonanie o obsceniczności wizerunku waginy w przestrzeni publicznej (wobec całkowitej neutralności penisa)?

Natalia Fiedorczuk-Cieślak - członkini jury tegorocznej edycji Festiwalu, pisarka, kompozytorka, trenerka twórczości i edukatorka. Jej pierwsza książka „Jak pokochać centra handlowe” zdobyła Paszport Polityki w dziedzinie literatury i była objawieniem literackim. Kolejna, „Ulga”, dla wielu czytelników okazała się wstrząsem. Współpracuje m.in. z magazynem “Pismo”, „Dwutygodnikiem” i Wysokimi Obcasami. Jest członkinią zespołu literackiego w Studiu Munka przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, kompozytorką muzyki filmowej, dramatopisarką, a od niedawna również producentką filmową.