regime pres. TAMTEN / FOPA release party
Światło: Rrrkrta x Mazewski (+ regional premiere of the “Brutaż-08” album)
Bingo
Ghost in the Machine: robot trivia night
Polonia Disco pres. EURO420: EURODANEK live x DJs
Pleśniawa: MRUWKI live x Ku Ku x DJ wydzybydzy
Pokusa Trio live